Υπηρεσία

Μετάφραση

Εντός 30 λεπτών

Οι μεταφράσεις μας είναι ισάξιες του Υπουργείου Εξωτερικών και αποδεκτές από όλες τις Δημόσιες υπηρεσίες (Δήμους, Περιφέρειες, Εφορίες, ΙΚΑ, Πρεσβείες καθώς και για προκηρύξεις ΑΣΕΠ), για Ιθαγένεια, Άδεια Διαμονής, Πολιτικό Άσυλο.

Καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφράσεις κειμένων με Ιατρικό, Τεχνικό, Οικονομικό, Διοικητικό, Εκπαιδευτικό κ.α. περιεχόμενο, σε όλες τις γλώσσες από εξειδικευμένους και άριστα καταρτισμένους μεταφραστές.

Μετάφραση

Για να γίνει επίσημη μετάφραση, ο πελάτης οφείλει να φέρει επίσημο πρωτότυπο έγγραφο. Στη συνέχεια γίνεται η μετάφραση του εγγράφου και η επίσημη επικύρωση. Ένα πρόκειται για έγγραφο ή κείμενο που δεν χρειάζεται επικύρωση, τότε δεν είναι απαραίτητο το πρωτότυπο.

Γλώσσες:

Όλες οι Ευρωπαϊκές γλώσσες , γλώσσες χωρών της πρώην σοβιετικής ένωσης. Τουρκικά, Αραβικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά .

Αντικείμενο μετάφρασης:

Συμβάσεις, Ισολογισμοί, Καταστατικά, Νομικά και Οικονομικά κείμενα , Έγγραφα Διαγωνισμών, Τιμολόγια, Εγχειρίδια, Ιστοσελίδες, Τεχνικά εγχειρίδια, Ιατρικά και Φαρμακευτικά κείμενα, Ιατρικές εκθέσεις.

Χρόνος παράδοσης:

Δυνατότητα επείγουσας (express) μετάφρασης εντός 30 λεπτών! Ο χρόνος υπολογίζεται ανά έγγραφο ή μικρό κείμενο, διότι γίνεται από άνθρωπο και όχι από μηχανή μετάφρασης. Δεν χρησιμοποιούμε μηχανές μετάφρασης, παρά μόνο εξειδικευμένο προσωπικό.
Κανονική παράδοση είναι για την επόμενη ημέρα από εκείνη που προσκομίζεται το έγγραφο ή κείμενο. Εάν το κείμενο είναι μεγάλο ή είναι αρκετά τα έγγραφα, τότε ο χρόνος καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης.

Δείτε πώς λειτουργεί η ομάδα μας

1. Συμπληρώστε τη φόρμα για να υπολογίσετε το κόστος

Πριν από την υποβολή της αίτησης, συμπληρώστε όλα τα πεδία της φόρμας αξιολόγησης κόστους μεταφοράς.

2. Αξιολόγηση του κόστους της μετάφρασης

Θα λάβετε έναν υπολογισμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κόστους της μεταφοράς με βάση τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν στη φόρμα.

3. Πληρωμή μεταφοράς

Πληρώνετε για τη μεταφορά με τρόπο που είναι βολικό για εσάς.

4. Έτοιμη μετάφραση

Θα σας αποσταλεί ή θα σας παραδοθεί μια έτοιμη μετάφραση με όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Μάθετε την τιμή μεταφοράς

Μετά την αποστολή της φόρμας, θα λάβετε το κόστος της μεταφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
υπηρεσία

Εστιάζουμε σε πολλές βιομηχανίες

Κάθε μέρα δουλεύουμε με εντελώς διαφορετικά έργα — από καθαρά τεχνικά έως εκείνα στα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς μια δημιουργική σειρά. Η ικανότητα να θέτουμε στόχους για την επίτευξη του παγκόσμιου επιπέδου και την επίτευξή τους μας έχει φέρει μεγάλη φήμη σε αρκετές μεγάλες βιομηχανίες.
JournalRichtext.png
Μετάφραση κειμένων σε Γενικά θέματα.
Bank.png
Μετάφραση κειμένων σε νομικά θέματα.
Award.png
Μετάφραση κειμένων για οικονομικά θέματα.
ClipboardData.png
Μετάφραση κειμένων για ιατρικά θέματα.
Book.png
Μετάφραση κειμένων για πολιτικά θέματα.
FileMedical.png
Μετάφραση κειμένων σε τεχνικά θέματα.