Υπηρεσία

Υπηρεσίες δικηγόρου

Ένα έγγραφο για να έχει την ισχύ στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι αναλόγως επικυρωμένο με σφραγίδες από δημόσιους φορείς και τελικώς να φέρει την σφραγίδα ΑΠΟΣΤΙΛ (APOSTILLE), η οποία είναι η επίσημη σφραγίδα κάθε χώρας, όταν ένα έγγραφο επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί εκτός της χώρας έκδοσης του εγγράφου και να έχει την απόλυτη ισχύ.

Αναλαμβάνουμε να επικυρώσουμε τα έγγραφα σας και στη συνέχεια να τα μεταφράσουμε επισήμως, ώστε να έχετε την πλήρη δυνατότητα χρήσης τους στο εξωτερικό σε οποιονδήποτε δημόσιο η ιδιωτικό φορέα.

Δείτε πώς λειτουργεί η ομάδα μας

1. Συμπληρώστε τη φόρμα για να υπολογίσετε το κόστος

Πριν από την υποβολή της αίτησης, συμπληρώστε όλα τα πεδία της φόρμας αξιολόγησης κόστους μεταφοράς.

2. Αξιολόγηση του κόστους της μετάφρασης

Θα λάβετε έναν υπολογισμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κόστους της μεταφοράς με βάση τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν στη φόρμα.

3. Πληρωμή μεταφοράς

Πληρώνετε για τη μεταφορά με τρόπο που είναι βολικό για εσάς.

4. Έτοιμη μετάφραση

Θα σας αποσταλεί ή θα σας παραδοθεί μια έτοιμη μετάφραση με όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Μάθετε την τιμή μεταφοράς

Μετά την αποστολή της φόρμας, θα λάβετε το κόστος της μεταφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
υπηρεσία

Εστιάζουμε σε πολλές βιομηχανίες

Κάθε μέρα δουλεύουμε με εντελώς διαφορετικά έργα — από καθαρά τεχνικά έως εκείνα στα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς μια δημιουργική σειρά. Η ικανότητα να θέτουμε στόχους για την επίτευξη του παγκόσμιου επιπέδου και την επίτευξή τους μας έχει φέρει μεγάλη φήμη σε αρκετές μεγάλες βιομηχανίες.
JournalRichtext.png
Μετάφραση κειμένων σε Γενικά θέματα.
Bank.png
Μετάφραση κειμένων σε νομικά θέματα.
Award.png
Μετάφραση κειμένων για οικονομικά θέματα.
ClipboardData.png
Μετάφραση κειμένων για ιατρικά θέματα.
Book.png
Μετάφραση κειμένων για πολιτικά θέματα.
FileMedical.png
Μετάφραση κειμένων σε τεχνικά θέματα.