υπηρεσία

Τιμές

Ευέλικτη Τιμολόγηση

10€

/ ανά σελίδα μετάφρασης που δεν υπερβαίνει τις 230 λέξεις *

Το κόστος της επίσημης μετάφρασης απλών εγγράφων όπως διαβατήριο, πιστοποιητικά (γέννηση, γάμος κ.λπ.) από τις γλώσσες: Αλβανική, Αρμενική, Βουλγαρική, Γεωργιανή, Ουκρανική, Πολωνική, Ρουμανική, Ρωσική – ανέρχεται σε 10 ευρώ ανά σελίδα της μετάφρασης.

15€

/ ανά σελίδα μετάφρασης που δεν υπερβαίνει τις 230 λέξεις *

Το κόστος της επίσημης μετάφρασης εγγράφων εκπαιδευτικού περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας για το ΑΣΕΠ), μετεγγραφών, πιστοποιητικών, πτυχίων, πιστοποιητικών με βαθμούς, αναλυτικής βαθμολογίας, ιατρικών πιστοποιητικών (με μικρό περιεχόμενο όρων), τεχνικών, οικονομικών, δικαστικών και άλλων παρόμοιων εγγράφων ανέρχεται σε 15 ευρώ ανά σελίδα της μετάφρασης.

20€

/ ανά σελίδα μετάφρασης που δεν υπερβαίνει τις 230 λέξεις *

Το κόστος της επίσημης μετάφρασης ιατρικών εγγράφων ή κειμένων με αμιγώς ιατρικούς όρους ανέρχεται στα 20 ευρώ ανά σελίδα της μετάφρασης. Για αυτή την κατηγορία δεν υπάρχει δυνατότητα επείγουσας μετάφρασης (express), λόγω του ότι σε τέτοια περιεχόμενα για την εξασφάλιση ακριβέστερης μετάφρασης και επανελέγχου εργάζονται 2 άτομα.

Στην παρούσα κατηγορία περιλαμβάνονται και οι μεταφράσεις των εγγράφων – τυποποιημένων και μη – από και προς τις γλώσσες**: Δανική, Εσθονική, Λετονική, Λιθουανική, Νορβηγική, Ολλανδική, Ουγγρική, Πορτογαλική, Σερβική, Σουηδική, Τουρκική, Τσεχική.

25€

/ ανά σελίδα μετάφρασης που δεν υπερβαίνει τις 230 λέξεις *

Ξεχωριστή κατηγορία είναι η μετάφραση εγγράφων από την Κινεζική, Ιαπωνική και άλλες ασιατικές γλώσσες, η τιμή της οποίας αποτελεί 25 ευρώ ανά σελίδα μετάφρασης.

*

Σημείωση:

εξ ορισμού, ως σελίδα μετάφρασης κειμένου ή εγγράφου νοείται ο μέγιστος αριθμός λέξεων, ο οποίος δεν υπερβαίνει τις 230. Πάνω από αυτό το όριο, η τιμή καθορίζεται από τον τελικό αριθμό των μεταφρασμένων λέξεων.

**

Σημείωση:

Όσον αφορά τα ιατρικά έγγραφα στις γλώσσες αυτής της κατηγορίας, το κόστος της μετάφρασης ανέρχεται σε 25 ευρώ ανά σελίδα.

Οι τιμές αναφέρονται άνευ ΦΠΑ 24%.

Προβλέπεται μια επιπλέον χρέωση των 5 ευρώ ανά σελίδα (≤ 230 λέξεις) για τις επείγουσες μεταφράσεις όλων των κατηγοριών.