Ποιοι είμαστε

Προφίλ

professional-tr.jpg
Το μεταφραστικό μας κέντρο «Athens Translation Center» ιδρύθηκε το 1994 και συνεχίζει να κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της μετάφρασης και της διερμηνείας. Είναι πρωτοπόρος στις επιλογές των εταιρειών και ιδιωτών, γεγονός το οποίο οφείλεται στη μεγάλη πείρα που διαθέτουν οι άριστα καταρτιζόμενοι επαγγελματίες μεταφραστές μας, καθώς δίνεται μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια. Εκτός από την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης για απλά έγγραφα και κείμενα, και την πιστοποιημένη μετάφραση επίσημων εγγράφων, διαθέτουμε τον πιο μεγάλο στόλο μεταφραστών εξειδικευμένων στη μετάφραση της τεχνικής, επιστημονικής, οικονομικής, ιατρικής, φιλολογικής κατεύθυνσης, ενώ εξυπηρετούμε ιδιώτες, αλλά κυρίως και εταιρείες με εξειδίκευση σε διαφόρους τομείς. Έτσι, έχουμε κερδίσει τη μακροχρόνια συνεργασία με μικρές και μεγάλες Ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις, πρεσβείες και προξενεία ξένων χωρών, καθώς και με τον δημόσιο τομέα παρέχοντας τις υπηρεσίες μετάφρασης σε περισσότερες από 30 γλώσσες.
Στον τομέα της διερμηνείας, λόγω της διαρκούς αύξησης του αριθμού ενδοκοινοτικών συναλλαγών μεταξύ εταιρειών, ιδιωτών αλλά και πληθυσμού αλλοδαπών μεταναστών, η ζήτηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας συνεχώς διευρύνεται και είμαστε σε θέση να καλύψουμε την οποιαδήποτε ανάγκη και ιδιαιτερότητα με απευθείας διερμηνεία σε συναλλαγές αγοραπωλησίας ακινήτων, συνέδρια, ομιλίες, συνελεύσεις, ιατρικές διαβουλεύσεις, συναντήσεις ιδιωτών αλλά και εκπροσώπων των κρατικών αρχών, πάντα με υψηλή ποιότητα στην απόδοση.
Το νομικό μας τμήμα καλύπτει την επικύρωση ώστε η μετάφραση να γίνει «επίσημη» και αποδεκτή από όλους του κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Με αυτόν τον τρόπο ο πελάτης λαμβάνει ολοκληρωμένη υπηρεσία μετάφρασης και επικύρωσης, με αποτέλεσμα να κατέχει ένα νομικά ισχυρό έγγραφο για κάθε νόμιμη χρήση. Εστιάζουμε σε πολλούς κλάδους Κάθε μέρα δουλεύουμε με εντελώς διαφορετικά έργα — από καθαρά τεχνικά έως εκείνα στα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς μια δημιουργική σειρά. Η ικανότητα να θέτουμε στόχους για την επίτευξη του παγκόσμιου επιπέδου και την επίτευξή τους μας έχει φέρει μεγάλη φήμη σε αρκετές μεγάλες βιομηχανίες. ​