Υπηρεσία

Υπηρεσίες δικηγόρου

Ένα έγγραφο για να έχει την ισχύ του στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι αναλόγως επιθεωρημένο με σφραγίδες από δημόσιους φορείς και τελικώς να φέρει τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille), η οποία εκδίδεται από τη μία χώρα – μέλος σύμβασης της Χάγης, όταν ένα έγγραφο επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί στην άλλη χώρα – μέλος της ως άνω σύμβασης, και να έχει την απόλυτη του ισχύ.

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία επιθεώρησης των εγγράφων σας και στη συνέχεια τη μετάφραση αυτών επισήμως, ώστε να έχετε την πλήρη δυνατότητα χρήσης τους στο εξωτερικό σε οποιονδήποτε δημόσιο η ιδιωτικό φορέα.

Δείτε πώς λειτουργεί η ομάδα μας

1. Συμπληρώστε τη φόρμα για να υπολογίσετε το κόστος

Πριν από την υποβολή της αίτησης, συμπληρώστε όλα τα πεδία της φόρμας αξιολόγησης κόστους μεταφοράς.

2. Αξιολόγηση του κόστους της μετάφρασης

Θα λάβετε έναν υπολογισμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κόστους της μεταφοράς με βάση τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν στη φόρμα.

3. Πληρωμή μεταφοράς

Πληρώνετε για τη μεταφορά με τρόπο που είναι βολικό για εσάς.

4. Έτοιμη μετάφραση

Θα σας αποσταλεί ή θα σας παραδοθεί μια έτοιμη μετάφραση με όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Μάθετε την τιμή μεταφοράς

Μετά την αποστολή της φόρμας, θα λάβετε το κόστος της μεταφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
υπηρεσία

Εστιάζουμε σε πολλές βιομηχανίες

Κάθε μέρα δουλεύουμε με εντελώς διαφορετικά έργα — από καθαρά τεχνικά έως εκείνα στα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς μια δημιουργική σειρά. Η ικανότητα να θέτουμε στόχους για την επίτευξη του παγκόσμιου επιπέδου και την επίτευξή τους μας έχει φέρει μεγάλη φήμη σε αρκετές μεγάλες βιομηχανίες.
JournalRichtext.png
Μετάφραση κειμένων σε Γενικά θέματα.
Bank.png
Μετάφραση κειμένων σε νομικά θέματα.
Award.png
Μετάφραση κειμένων για οικονομικά θέματα.
ClipboardData.png
Μετάφραση κειμένων για ιατρικά θέματα.
Book.png
Μετάφραση κειμένων για πολιτικά θέματα.
FileMedical.png
Μετάφραση κειμένων σε τεχνικά θέματα.