Υπηρεσία

Επίσημη μετάφραση εγγράφων

Οι μεταφράσεις μας είναι ισάξιες με εκείνες του Υπουργείου Εξωτερικών και αποδεκτές από όλες τις Δημόσιες υπηρεσίες (Δήμους, Περιφέρειες, Εφορίες, ΕΦΚΑ, Πρεσβείες καθώς και για προκηρύξεις ΑΣΕΠ), π.χ. για απόκτηση της Ιθαγένειας, Άδειας Διαμονής, Πολιτικού Ασύλου.

 

Καθώς αναλαμβάνουμε και πάσης φύσεως μεταφράσεις κειμένων με ιατρικό, τεχνικό, οικονομικό, διοικητικό, εκπαιδευτικό κ.α. περιεχόμενο, σε όλες τις γλώσσες, οι οποίες γίνονται από εξειδικευμένους και άριστα καταρτισμένους μεταφραστές.

Μετάφραση

Για να του παραδοθεί η επισήμως επιθεωρημένη μετάφραση, ο πελάτης οφείλει να προσκομίσει το πρωτότυπο (γνήσιο) έγγραφο. Αν πρόκειται για έγγραφο ή κείμενο, για τα οποία δεν απαιτείται η επικύρωση, τότε δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση του πρωτοτύπου.

Γλώσσες

Παρέχουμε υπηρεσίες μετάφρασης σε όλες τις Ευρωπαϊκές γλώσσες, γλώσσες χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και σε Τουρκικά, Αραβικά, Περσικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά, Κορεατικά.

Αντικείμενο μετάφρασης:

συμβάσεις, ισολογισμοί, καταστατικά, νομικά και οικονομικά κείμενα, έγγραφα διαγωνισμών, τιμολόγια, εγχειρίδια, ιστοσελίδες, τεχνικά εγχειρίδια, ιατρικά και φαρμακευτικά κείμενα, ιατρικές εκθέσεις.

Δείτε πώς λειτουργεί η ομάδα μας

1. Συμπληρώστε τη φόρμα για να υπολογίσετε το κόστος

Πριν από την υποβολή της αίτησης, συμπληρώστε όλα τα πεδία της φόρμας αξιολόγησης κόστους μεταφοράς.

2. Αξιολόγηση του κόστους της μετάφρασης

Θα λάβετε έναν υπολογισμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κόστους της μεταφοράς με βάση τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν στη φόρμα.

3. Πληρωμή μεταφοράς

Πληρώνετε για τη μεταφορά με τρόπο που είναι βολικό για εσάς.

4. Έτοιμη μετάφραση

Θα σας αποσταλεί ή θα σας παραδοθεί μια έτοιμη μετάφραση με όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Μάθετε την τιμή μεταφοράς

Μετά την αποστολή της φόρμας, θα λάβετε το κόστος της μεταφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
υπηρεσία

Εστιάζουμε σε πολλές βιομηχανίες

Κάθε μέρα δουλεύουμε με εντελώς διαφορετικά έργα — από καθαρά τεχνικά έως εκείνα στα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς μια δημιουργική σειρά. Η ικανότητα να θέτουμε στόχους για την επίτευξη του παγκόσμιου επιπέδου και την επίτευξή τους μας έχει φέρει μεγάλη φήμη σε αρκετές μεγάλες βιομηχανίες.
JournalRichtext.png
Μετάφραση κειμένων σε Γενικά θέματα.
Bank.png
Μετάφραση κειμένων σε νομικά θέματα.
Award.png
Μετάφραση κειμένων για οικονομικά θέματα.
ClipboardData.png
Μετάφραση κειμένων για ιατρικά θέματα.
Book.png
Μετάφραση κειμένων για πολιτικά θέματα.
FileMedical.png
Μετάφραση κειμένων σε τεχνικά θέματα.